Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het stadsbestuur over alle culturele materies. Zij kan dit doen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. De cultuurraad heeft daarnaast als opdracht het plaatselijke culturele leven te stimuleren door overleg en samenwerking te bevorderen tussen alle culturele actoren in Hoogstraten.

Werking

De dagelijkse werking van de cultuurraad wordt opgevolgd door de stuurgroep. Dit is een kleine groep die ongeveer maandelijks vergadert en de lopende cultuurdossiers opvolgt. De stuurgroep bereidt onder andere adviezen voor, stelt de agenda van de Algemene Vergadering op en bereidt de Algemene Vergadering voor. 

De Algemene Vergadering van de cultuurraad komt minstens één keer per jaar samen, maar vaak een aantal keren. Iedere Algemene Vergadering worden er onderwerpen besproken die van groot belang zijn voor alle socioculturele verenigingen van Hoogstraten, vaak wordt er per vergadering een specifiek thema behandeld.

Iedere Hoogstratenaar kan de cultuurraad bijwonen als individu of als afgevaardigde van een vereniging en heeft er spreekrecht. Op regelmatige tijdstippen kan je je ook kandidaat stellen om stemgerechtigd lid van de cultuurraad te worden.

Heb je een vraag over de cultuurraad of wil je een onderwerp bespreken met de cultuurraad? Dan kan je steeds contact opnemen met de dienst cultuur die het secretariaat van de cultuurraad verzorgt. 

Statuten

Statuten cultuurraad197,7 Kb(pdf)

Naar top