Nieuwe vereniging registreren

Registreer hier je vereniging

Voorwaarden

Een vereniging is een groep mensen die zich verenigt onder één noemer (naam) om een bepaald doel te bereiken op sportief, cultureel of sociaal vlak. ‘Hoogstraatse verenigingen’ kunnen zowel feitelijke verenigingen als vzw’s zijn en moeten een aantoonbare lokale werking hebben om als Hoogstraatse vereniging in aanmerking te komen. Enkel verenigingen die voldoen aan elk van volgende voorwaarden kunnen zich registreren:

 • De hoofdwerking ontplooien op het grondgebied van Hoogstraten.
 • De werking van de vereniging is niet erkend of geregistreerd in een andere gemeente tenzij de vereniging een werking biedt aan specifieke kwetsbare doelgroepen uit Hoogstraten.
 • De zetel van de vereniging moet in Hoogstraten gevestigd zijn en de meerderheid van de leden moet in de gemeente wonen. Tenzij het leden betreft, woonachtig in een gemeente/stad waar geen vereniging van dezelfde aard aanwezig is.
 • De vereniging mag geen onderafdeling zijn van een bestaande Hoogstraatse vereniging.
 • De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen.
 • De vereniging is opgericht als privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
 • De vereniging werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten.
 • De vereniging heeft aandacht voor en zorgt voor de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen.
 • De vereniging onderschrijft de rechten van de mens en de huidige antidiscriminatiewetgeving

 

Voordelen

Een (geregistreerde) Hoogstraatse vereniging kan genieten van tal van voordelen:

 • Subsidies: hiervoor moet de vereniging meestal voldoen aan bijkomende voorwaarden. Meer info hier
 • Uitleendienst aan verenigingstarief
 • Ondersteuning bij communicatie via de gemeentelijke kanalen
 • Vrijetijdsinfrastructuur aan verenigingstarief
 • Renteloze lening
Naar top