Infrastructuursubsidie voor socioculturele zalen

Aanvraag infrastructuursubsidie socioculturele zalen

Verantwoording infrastructuursubsidie socioculturele zalen

Inhoud

Stad Hoogstraten wil door middel van de infrastructuursubsidie meer cultuurkansen bieden aan de Hoogstraatse gemeenschap door ondersteuning van zalen voor sociocultureel gebruik. De gemeentelijke subsidie moet gebruikt worden voor investeringen in de algemene infrastructuur van de zaal. Investeringen in de infrastructuur worden 100% betoelaagd met een maximum van 5000 euro per jaar, per zaal.

Procedure

Eigenaars van zalen die menen te voldoen aan de voorwaarden moeten jaarlijks ten laatste op 30 september van dat jaar een aanvraag indienen voor de subsidie. Daarbij voegen zij de gegevens zoals gevraagd in het reglement infrastructuursubsidies.

Uitzonderingen

De aanvraag moet gebeuren voor werken die nog uitgevoerd moeten worden en dus niet voor reeds uitgevoerde werken. Eenzelfde investeringsproject kan twee opeenvolgende jaren worden aangevraagd. Aanvragers kunnen een voorfinanciëring vragen van de goedgekeurde toelagen met een maximum van 70%. 

Downloads

Naar top