Buurtwerk

Buurtwerk zorgt ervoor dat de leefbaarheid in de betrokken buurten vergroot. Samen met de bewoners worden problemen aangepakt die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, de buurt, enz. Buurtwerk wordt georganiseerd vanuit Hoogstraatse sociale woonwijken.


Buurtwerk bestrijdt ook kansarmoede in het algemeen. Onder andere door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten en door huisbezoeken af te leggen bij mensen in kansarmoede.

Naar top