Van 50 naar 30

Met een lagere snelheid in onze drukke verkeerskernen en in woonstraten dragen we bij aan een verkeersveilige, gezonde en meer leefbare stad.

Snelheidsverlaging op gewestwegen

Eind 2023 werd een snelheidsverlaging naar 30km/u ingevoerd op enkele delen van gewestwegen in Hoogstraten.

Op de volgende locaties mag je nog maximaal 30 km per uur rijden:

  • De N14 in Hoogstraten tussen de Tinnenpotstraat  (einde vrijliggend fietspad) en de aansluiting met de Minderhoutsestraat.
  • De N124 (Gelmelstraat) in Hoogstraten tussen de Vrijheid en de Gustaaf Segersstraat.
  • De N146 (Meerdorp) in Meer tussen Het Lak en Hoogeind.
  • De N14 (Meerledorp) in Meerle tussen de Langstraat en de Hazenweg

Met een lagere snelheid in onze drukke verkeerskernen dragen we bij aan een verkeersveilige, gezonde en meer leefbare stad. In deze eerste fase pakken we een aantal gewestwegen aan in drukke dorpskernen met gemengd verkeer. Het gaat dus om stroken van de weg waar de fietsers op de rijbaan moeten rijden.

Concrete voordelen van de verlaging van de maximum snelheid tot 30 km per uur:

  • Een vermindering van de rijsnelheid vermindert de kans op verkeersongevallen. Bovendien zullen die verkeersongevallen minder zware consequenties hebben. De impact van een auto aan 30 km/uur is veel kleiner dan de impact aan 50 km/uur. Dit heeft tot gevolg dat het aantal zwaar gewonden hierdoor aanzienlijk daalt.
  • Een lagere snelheid heeft minder geluidsoverlast tot gevolg. De inwoners die langs de drukke verkeersaders wonen zullen het verkeer minder horen. Ook voor zwakke weggebruikers en voor de bezoekers van horeca en winkels is dit veel aangenamer.
  • Trager rijden in combinatie met minder nodeloos optrekken en afremmen heeft ook minder luchtvervuiling tot gevolg.
  • Een lagere snelheid heeft ook een betere doorstroming tot gevolg, met minder bruusk optrekken en remmen. We mogen dus verwachten dat het verkeer vlotter zal verlopen.

Ook in woonomgevingen zullen omgevormd worden tot zones 30km/u.  In woonomgevingen zal dit bijkomend leiden naar meer sociale contacten en veiligere mogelijkheden voor fietsers en voetgangers.

Beleidskader mobiliteit

De maatregel past in het beleidskader mobiliteit 'Op weg naar een veilige en gezonde fietsstad' dat de gemeenteraad van Hoogstraten op 28/08/2023 goedkeurde.

Raadpleeg het beleidskader mobiliteit Hoogstraten

Naar top