Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Publieke raadpleging over de startnota’s van de RUP’s recreatie: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten en RUP Sportzones

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 april 2021 de start- en procesnota’s goed voor de opmaak van de Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP) recreatie op het grondgebied van Hoogstraten: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten en RUP Sportzones.

Deze RUP’s hebben als doel om bijkomende zones vast te leggen in functie van sportinfrastructuur en recreatievoorzieningen. Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen.

Start- en procesnota's
Van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 organiseert het stadsbestuur van Hoogstraten de publieke raadpleging en een infomoment over de start- en procesnota’s. In deze periode liggen de documenten voor iedereen ter inzage:

  • op de website van Hoogstraten (via onderstaande documenten)
  • op het gemeentehuis van Hoogstraten (na afspraak via 03 340 19 11)

Een eerste voorstel van visie en ontwikkelingsperspectieven werden voor de verschillende gebieden uitgewerkt in de startnota. Deze publieke raadpleging vindt plaats in een vroege fase van de opmaak van de RUP’s, waarbij nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt en de plannen ook nog niet werden beoordeeld door externe adviesinstanties. Gedurende de hele inspraakperiode kunnen bemerkingen of aanvullingen op deze plannen overgemaakt worden. In de verdere RUP procedure zullen de inspraakreacties en de adviezen van de adviesinstanties verder worden beoordeeld.

Schrijf je in voor het infomoment
Omwille van de corona-maatregelen is er enkel een digitaal participatiemoment. Op woensdag 19 mei 2021 is er een webinar van 19.00 tot 21.00 u met volgende agendapunten op het programma:

  • 19.00 uur: toelichting startnota RUP Wereldakker
  • 19.30 uur: toelichting startnota RUP Parking De Mosten
  • 20.00 uur: toelichting startnota RUP Sportzones

Op het einde van de presentatie voorzien we een vragenronde.

Het is noodzakelijk vooraf in te schrijven. Je kan je registreren voor het toelichingsmoment via onderstaand inschrijfformulier. 

Reageren
Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2021 via onderstaand inspraakformulier. Reageren kan ook per aangetekende brief aan Stadsbestuur Hoogstraten, Afdeling Ruimte, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten, ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis, telkens met duidelijke vermelding “RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten of RUP Sportzones (naargelang uw reactie) – publieke raadpleging.