Zaalverhuur voor sportactiviteiten

De volgende ruimten komen in aanmerking voor gebruik door derden voor sportieve activiteiten.

 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Hoogstraten, Gr. Elisabethlaan 21
 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Wortel, Worteldorp 13
 • Turnzaal basisschool Scharrel (Minderhout), Witherenweg 2
 • Turnzaal basisschool De Klimtoren (Meerle), Ulicotenseweg 1
 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Meersel-Dreef, Kapelweg 2
 • Turnzaal gemeentelijke lagere school De Meerpaal (Meer), Terbeeksestraat 6
 • Sporthal en turnzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten
 • Sporthal Instituut Spijker, Lindendreef 34, Hoogstraten
 • Sporthal VTI Spijker (De Zevensprong), Gelmelstraat 62, Hoogstraten
 • Sporthal VITO, Karel Boomstraat, Hoogstraten
 • Kunstgrasveld vzw Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten
 • Gevechtssportenzaal Sportoase, Katelijnestraat 31, Hoogstraten

Procedure

Verenigingen of individuele sportbeoefenaars die op regelmatige basis (meerdere weken na elkaar) een turnzaal of sporthal willen reserveren nemen contact op met de sportdienst. Voor losse reservaties van de sportaccommodatie van de secundaire scholen neemt u ook contact op met de sportdienst. 
Voor reservaties van de turnzalen kan u online de beschikbaarheid nakijken via https://reservaties.hoogstraten.be. Hier maakt u éénmalig een account aan en daarna kan u een reservatie maken. 
Gebruikers van sportaccommodatie die via de stad verhuurd wordt, dienen het huishoudelijk reglement sportinfrastructuur na te leven. 
 
Bedrag
 
Een overzicht van de huurprijzen voor de verschillende lokalen vindt u in het retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.