Conformiteitsattest

Inhoud

Heb je een woning of een kamerwoning, die je graag wilt verhuren?

Dan vraag je een conformiteitsattest aan tegen betaling van een retributie (= een vergoeding die betaald wordt voor geleverde diensten).
Een conformiteitsattest is een officiƫle verklaring dat je woongelegenheid voldoet aan de wettelijke minimumkwaliteitsnormen, bepaald in de Vlaamse Wooncode.

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan bij het Woonloket.

Kostprijs

Je betaalt voor het behandelen van een aanvraag van een conformiteitsattest:

  • 62,50 euro voor een zelfstandige woning
  • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro

Uitzonderingen

In volgende gevallen is er geen betaling verschuldigd:

  • Als het conformiteitsattest wordt aangevraagd voor een woning of kamer die ingehuurd wordt door het sociaal verhuurkantoor of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij
  • Als het conformiteitsdossier op initiatief van de burgemeester wordt aangevraagd (al dan niet na ontvangst van een melding over de mogelijk gebrekkige kwaliteit van een woning)

Regelgeving

Retributiereglement
Geldig van 01 januari 2021 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 14 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020

Naar top