Vastgoedinfo

Inhoud

Het verzamelen en ontsluiten, via het vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers brengt voor de stad een administratieve last en bijhorende kost met zich mee.

De stad Hoogstraten wenst de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager te verhalen.

Daarnaast wordt met een verwerkingsovereenkomst de modaliteiten van de eventuele verwerking van persoonsgegevens in het kader van het vastgoeddossier geregeld.

Procedure

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het vastgoedinformatieplatform te ontvangen.

Meer info

Kostprijs

Voor het product vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet wordt het retributiebedrag vastgelegd op 75 euro per kadastraal perceel.
Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

Regelgeving

Retributiereglement

Geldig van 27 februari 2024 t/m...
Datum gemeenteraad: 26 februari 2024
Datum publicatie: 29 februari 2024

Naar top