Zaal Pax

Inhoud

Wil je voor socioculturele activiteiten gebruik maken van de lokalen van zaal Pax? Dan is dit mogelijk tegen betaling van een vergoeding.
Privé-feesten zijn niet toegestaan.

Volgende lokalen kunnen ter beschikking gesteld worden:

  • Klein lokaal (2 stuks) – max 25 personen
  • Kooklokaal – max 15 personen
  • Gelagzaal – max 100 personen
  • Grote zaal – max 150 personen

Voorwaarden

De voorwaarden kan je raadplegen op deze pagina van de vrijetijdsinfrastructuur.

Meer info

Procedure

De retributie (= een vergoeding die betaald wordt voor geleverde diensten) voor het gebruik van de lokalen is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de vrijetijdsinfrastructuur van de stad. Er wordt geen voorschot aangerekend voor gebruik van de infrastructuur. Het volledige saldo dient vereffend te worden na de activiteit.

Het stadsbestuur maakt een betalingsuitnodiging op aan de gebruiker/organisator. Vanaf het moment dat de stad een reservatie bevestigt, geldt de locatie als gereserveerd en is een retributie verschuldigd. In het voorkomend geval dat een annulatie zich opdringt, gelden hiervoor specifieke richtlijnen. Deze staan beschreven in de respectievelijke huishoudelijke reglementen van de locaties.

Kostprijs

De stad probeert haar infrastructuur zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen. Er wordt wel een financiële bijdrage gevraagd voor het gebruik van de accommodatie. Hoeveel dat is, verschilt van zaal tot zaal.

Regelgeving

Retributiereglement

Geldig van 01 januari 2021 t/m ...
Datum gemeenteraad: 22 juni 2020
Datum publicatie: 14 juli 2020

Naar top