Ruimtelijke plannen

Het Vlaamse beleid voor ruimtelijke ordening wordt in ruimtelijke plannen gegoten. Het Vlaamse gewest, de gemeenten en de provincies in Vlaanderen kunnen beleidsplannen (vroeger structuurplannen) en bestemmingsplannen opmaken. In die plannen wordt vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingevuld. 

Thema's

Naar top