Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen wordt vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen opgemaakt worden door gewest, provincie en gemeente.

Alvorens een definitieve beslissing genomen wordt rond een ruimtelijk uitvoeringsplan krijgt elke burger of vereniging de gelegenheid opmerkingen, bezwaren of adviezen in te dienen. Dit kan tijdens het openbaar onderzoek, dat twee maanden duurt en dat volgt op de voorlopige vaststelling van het plan.

Het goedkeuringsbesluit van ieder ruimtelijk uitvoeringsplan verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen later worden de nieuwe bestemmingen en de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van kracht. Het gewestplan vervalt dan in dat gebied.

Thema's

Naar top