Schattingscommissie landbouwschade

Sinds 2020 is de regelgeving in verband met (landbouw)rampen gewijzigd. 

De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. De toepassing van de schadevaststellingen door de schattingscommissie valt dus voor een gedeelte weg. 

Naar top