Sociale economie

De ondernemingen uit de sociale economie willen in de eerste plaats een meerwaarde voor de maatschappij creëren. Het zijn ondernemingen die goederen en diensten op de markt brengen. Ze doen dat op een rendabele en efficiënte manier. De winst die ze daar mee maken gaat niet naar de aandeelhouders maar wordt opnieuw geïnvesteerd in hun activiteiten. Bij dit alles houden de sociale-economieondernemingen rekening met een aantal belangrijke principes: arbeid heeft voorrang op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparant werken, kwaliteit leveren en duurzaam ondernemen.

Thema's

Naar top