Standplaats voor ambulante activiteiten en markten

Wil jij producten of diensten te koop aanbieden of uitstallen buiten de vestigingsplaats van een onderneming? Dit zijn 'ambulante activiteiten'.

Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen, moet je beschikken over een machtiging opgemaakt door een erkend ondernemingsloket (leurkaart).
Daarnaast moet iedereen ook een aanvraag indienen bij stad Hoogstraten.

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) van stad Hoogstraten maakt een onderscheid tussen volgende types van ambulante handel:

Naar top