Stookolietanks

Als eigenaar/gebruiker van een stookolietank ben je verplicht om periodieke controles te laten uitvoeren. Op deze manier kan je de kans op bodem- of grondwaterverontreiniging door lekken zo klein mogelijk maken. Het is essentieel deze controles te laten uitvoeren door erkende technici. 

Een tank die niet meer in gebruik is, moet gereinigd en verwijderd worden. Enkel wanneer het technisch onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na lediging en reiniging opgevuld worden met een inert materiaal. Ook dit moet gebeuren door gespecialiseerde firma's. Een tank mag nooit opgevuld worden met (regen)water! Dat zou onvermijdelijk leiden tot het wegroesten van de tank. Naast verzakking heeft dit vaak een verspreiding van de verontreinigde inhoud naar de bodem en naar het grondwater tot gevolg.

Meer info over de wetgeving rond stookolietanks, periodieke controles, buiten gebruik stellen tanks, tussenkomst bij sanering... kan je vinden via onderstaande link.

Meer info

Naar top