Subsidie deelname gemeentelijke activiteiten

Geregistreerde verenigingen kunnen een subsidie voor deelname aan gemeentelijke activiteiten en projecten ontvangen. Onder gemeentelijke activiteiten worden de initiatieven verstaan, georganiseerd door het stadsbestuur en waar de vereniging onbezoldigd en op vrijwillige basis aan deelneemt. Het college beslist welke initiatieven in aanmerking worden genomen voor een subsidie. Een lijst van gemeentelijke activiteiten die in aanmerking komen zal elk jaar ter beschikking gesteld worden.

Procedure

Het stadsbestuur stuurt in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier naar alle geregistreerde verenigingen. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient de vereniging geregistreerd te zijn bij het stadsbestuur.

Naar top