Subsidie kortverblijf vrijwilligerswerk

De stad en de mondiale raad willen mensen die stage of vrijwilligerswerk in het Zuiden doen, deelnemen aan een inleefreis, uitwisseling of sportief evenement ten voordele van een non-gouvernementele organisatie (NGO) of vierde pijlerinitiatief extra stimuleren. We hopen dat hun ervaringen er toe kunnen bijdragen om in Hoogstraten een ruimere bewustwording mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap te creëren.

Voorwaarden

 • Je woont in Hoogstraten
 • bijkomend voor uitwisselingen: max. 3 leerkrachten of 2 leerkrachten en een vrijwilliger die omwille van zijn expertise meegaat of 3 leerlingen per Hoogstraatse school en een verklaring op eer dat ze niet al in de gemeente waarin ze gedomicilieerd zijn een toelage ontvangen
  of
  max. 3 personeelsleden per Hoogstraats bedrijf of max. 3 leden van een geregistreerde Hoogstraatse vereniging en een verklaring op eer dat ze niet al in de gemeente waarin ze gedomicilieerd zijn een toelage ontvangen
  of
  max. 3 buitenlandse bezoekers uit landen met een lage of midden HDI-index waarmee een Hoogstraatse school, bedrijf of geregistreerde vereniging een samenwerking heeft en de verschillende mogelijkheden kunnen niet gecumuleerd worden.
 • Je doet zelf een financiële inbreng van minimaal 20% van de subsidie.
 • Je bezorgt de contactgegevens van twee relevante personen die verantwoordelijk zijn voor het kortverblijf om hen in kennis te stellen van de toegekende subsidie
 • Je verklaart op eer dat je de achterban over het kortverblijf informeert
 • Je vermeldt de steun van het stadsbestuur in de communicatie

Toelage

De toelage bedraagt 250 euro voor verblijven tot 1 maand. Vanaf de tweede maand komt er 50 euro per maand bij tot een maximum van 750 euro.

Procedure

De aanvraag kan het hele jaar gebeuren door onderstaand formulier in te vullen en in te dienen. De dienst ontwikkelingssamenwerking beoordeelt de aanvraag en bezorgt een voorlopige toezegging. Na het verblijf bezorgt de aanvrager een beknopte persoonlijke reflectie op de betekenis van het verblijf en drie relevante foto's met onderschrift aan de dienst ontwikkelingssamenwerking.

Aanvraagformulier mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap (kortverblijf)307,5 Kb(doc)

Regelgeving

Hieronder vind je het reglement op de subsidiëring van mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap (goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 augustus 2016) terug.

Reglement op de subsidiëring van mondiale samenwerking171,1 Kb(pdf)

Naar top