Subsidie voor sport- en beweegaanbod (enkel voor ouderenvereniging)

Ouderenverenigingen die een sport- en beweegaanbod organiseren voor hun leden kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. Het gaat hier over het organiseren van lessenreeksen of het deelnemen met de vereniging aan een sportdag. 

Procedure

Alle geregistreerde ouderenverenigingen ontvangen in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend. 

Voorwaarden

De ouderenvereniging verdient punten door het organiseren van 5 lessen omtrent sport en bewegen met een erkende lesgever of door een deelname met de vereniging aan een regionale of gemeentelijke sportieve ontmoetingsdag. Minimaal 5% van de leden moet deelnemen. Het reglement hieronder geeft weer hoe de subsidie verdeeld wordt. 

 

Naar top