Mini-Sintjes

Het thema Sint en Piet was weer heel gezellig. Overal waar je keek zag je een mini-piet of sint aan het werk.