mini's leren over afval

afval leren sorteren, knutselen met afval, bouwen met afval, voeldoos met afval, ... Ook hebben we samen van oude kranten terug nieuw papier gemaakt.