ICT

 

Kwaliteitsvol onderwijs in deze tijd kan niet zonder het verwerven van basisvaardigheden ICT. Het is de bedoeling de ICT-vaardigheden te integreren in de dagelijkse praktijk van de kinderen en van de leerkracht. 

Vanuit de overheid en het schoolbestuur wordt er een serieuze investering gedaan op het vlak van materiaal. De taak ligt bij de scholen om dit materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Tijdens de schoolloopbaan worden de verschillende vaardigheden stapsgewijs geleerd: van gebruiker in spelvorm tot het raadplegen van naslagwerken en het opstellen van documenten en presentaties in Office 365. E-mailen, videobellen, chatten, een webblog, kortom communiceren met de digitale media wordt aangeboden en geoefend.

Ook op het vlak van mediawijsheid is er voor de school een taak weggelegd. Mediawijsheid moet kinderen niet alleen beschermen tegen de risico’s, maar hen ook ondersteunen om autonoom en kritisch met media om te gaan. 

  • In de kleuterschool zijn er in elke klas tablets met aangepaste apps en websites aanwezig en hebben leerkrachten de mogelijkheid om beeldmateriaal te laten zien.
  • In de lagere school is er in elke klas een interactief digitaal bord van Prowise beschikbaar. Leerkrachten maken hiervan gebruik om onder andere de digitale bordboeken in te zetten in de les. De borden bieden tal van andere mogelijkheden als meerwaarde in de klas.
  • In de eerste graad maken de leerlingen reeds beperkt kennis met het gebruik van een laptop. Deze computervaardigheden worden in de tweede graad verder uitgebouwd. In de derde graad werken alle leerlingen met een persoonlijk toegewezen toestel. Bijna dagelijks worden deze ingezet tijdens de lessen. Ook krijgen leerlingen digitale opdrachten als huiswerk. 

Een volgend element is de e-inclusie en ondersteuning bij de differentiatie. Door een (gratis) aanbod te doen voor alle leerlingen op school, met extra aandacht voor bijv. SES-leerlingen, proberen we een eventuele digitale achterstand zo snel mogelijk weg te werken.  

Niet alle leerlingen volgen hetzelfde traject op school of hebben dezelfde kansen. De passende oefenvorm kan dan op een digitale manier aangeboden worden. Dit zowel voor leerlingen met een voorsprong als voor leerlingen die het moeilijker hebben.  

De digitale ondersteuning van leerlingen met leesmoeilijkheden is ook een prioriteit. De tekst kan voorgelezen worden voor de kinderen die er nood aan hebben.   

Professionalisering van alle leerkrachten zal van groot belang blijven om kinderen de nodige vaardigheden te kunnen bijbrengen en digitaal te kunnen communiceren (ouderplatform en website), ook met ouders. Deze professionalisering kan zowel individueel als in groep, afhankelijk wat de noden zijn. Maar wel binnen de visie van de school zodat we allen dezelfde richting blijven uitgaan.  

Jaarlijks wordt er samen met de ICT-coördinator (per school) bekeken welke prioriteiten er zijn op vlak van ICT.