1ste graad

Ik ben juf Lotte en ben sinds 2016 klastitularis van de eerste graad. De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar zitten meestal samen in de klas, maar voor de hoofdvakken wiskunde en Nederlands kiezen we ervoor om hen zo veel mogelijk te splitsen om zo een sterke basis te creëren. Wanneer de kinderen samenzitten, wordt de nadruk gelegd op het inoefenen van de nieuwe leerstof en het zelfstandig werken. In het eerste leerjaar leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Er wordt ook gewerkt aan een goede werkhouding. Ik werk graag met bewegingstussendoortjes zodat de kinderen hun energie even kwijt kunnen. Ik probeer ook regelmatig de kinderen al spelend bij te leren. 

Ik ben juf Els. Wanneer de kinderen van de eerste graad ontdubbeld worden, komen de kinderen van het 2de leerjaar naar mijn klas. Zij krijgen wiskunde en Nederlands van mij. Voor wiskunde breiden we de getallenkennis en de bewerkingen uit tot 100 en staan de tafels centraal. Bij Nederlands gaan we aan de slag met technisch en begrijpend lezen, taalschat, taalbeschouwing en natuurlijk ook met spelling. Omdat de leerlingen tijdens deze momenten in een kleinere groep zitten, kan ik natuurlijk extra aandacht schenken aan de zorgen en noden van de leerlingen. Verder sta ik op donderdag in de 3de graad waar ik verschillende vakken geef. Ik zal altijd proberen maximaal in te zetten op de talenten van ieder kind zodat het maximaal tot ontwikkelen komt.

Fotoalbums

Geen resultaten gevonden