3de graad

Ik ben juf Grietje en ben sinds 2004 de klastitularis van de derde graad (5de en 6de leerjaar). De kinderen zitten samen voor alle vakken, behalve voor Frans omdat daarbij het spreken het belangrijkste is en het daarom beter is om dit apart te doen. Wiskunde krijgen ze ieder van hun eigen leerjaar. Ik wissel het soort les af tussen de twee leerjaren bv. als het 5de een les heeft waarbij ze mij nodig hebben, heeft het 6de een zelfstandige les of toets en andersom. Kinderen kunnen een rustiger plekje krijgen of een hoofdtelefoon opzetten als ze wat afgeleid worden, zodat iedereen de kans krijgt om rustig te werken. Ik beantwoord steeds vragen tussendoor als er die zijn. Nederlands krijgen ze samen, aangezien de leerstof van 5 en 6 vrij gelijkend is, kan dit perfect. Wereldoriëntatie en muzische vorming krijgen ze in een tweejarenplan, zodat alle doelen aan bod komen. De kinderen leren zeer goed zelfstandig werken, waar ze ook in het secundair onderwijs de vruchten van plukken.

Ik ben juf Els. Wanneer de kinderen van de eerste graad ontdubbeld worden, komen de kinderen van het 2de leerjaar naar mijn klas. Zij krijgen wiskunde en Nederlands van mij. Voor wiskunde breiden we de getallenkennis en de bewerkingen uit tot 100 en staan de tafels centraal. Bij Nederlands gaan we aan de slag met technisch en begrijpend lezen, taalschat, taalbeschouwing en natuurlijk ook met spelling. Omdat de leerlingen tijdens deze momenten in een kleinere groep zitten, kan ik natuurlijk extra aandacht schenken aan de zorgen en noden van de leerlingen. Verder sta ik op donderdag in de 3de graad waar ik verschillende vakken geef. Ik zal altijd proberen maximaal in te zetten op de talenten van ieder kind zodat het maximaal tot ontwikkelen komt.

Fotoalbums

Geen resultaten gevonden