Inschrijven

Fijn dat u interesse heeft om uw kind in te schrijven in ‘t Dreefke. Wij zijn een authentiek dorpsschooltje in het centrum van Meersel-Dreef, in het uiterste noorden van Hoogstraten. In onze kleinschalige school kent iedereen elkaar. Dat zorgt voor een unieke en warme sfeer, waar iedereen zich welkom voelt.  

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen alle basisscholen van Hoogstraten werken met een aanmeldingssysteem. Wenst u uw kind in te schrijven in onze school, dan kan u alle info vinden op deze site:  www.hoogstraten.be/onderwijs

Wanneer u uw kind wil inschrijven, brengt u steeds de identiteitskaart (Kids-ID) mee. Indien uw kind eerder al school liep in een andere school, kan u best ook het laatste rapport meenemen. De inschrijving is pas compleet wanneer u onderstaande documenten samen met een secretariaatsmedewerker heeft ingevuld en al deze documenten door u ondertekend zijn.  

  • een schriftelijke verklaring waarin u bevestigt dat uw kind niet in een andere school is ingeschreven 
  • ter kennisname en voor akkoord met het pedagogisch project alle afspraken omschreven in de onthaalbrochure en het schoolreglement 
  • een formulier i.v.m. de godsdienstkeuze (vanaf inschrijving in de lagere school) 
  • een formulier met informatie over de taal die uw kind spreekt en het opleidingsniveau van de moeder 
  • een toestemmingsformulier i.v.m. gegevensbescherming (leerlinggegevens, foto’s …) de hierop gemaakte keuzes kan u nadien steeds wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat 

Indien uw kind bij het moment van inschrijven een ‘verslag buitengewoon onderwijs’ heeft, wordt uw kind ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. De school heeft dan de tijd om met alle betrokken partijen te bekijken of ze aan de zorgvraag van uw kind kan voldoen. 

De toegang tot het kleuter- en lager onderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden. Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar moet daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar krijgt u een maximale kostenlijst. Meer info hierover vindt u op onze website bij ‘praktische afspraken’. 

In januari worden alle nieuwe kleuters die in de loop van het daaropvolgende schooljaar kunnen starten, uitgenodigd op een infoavond. Deze uitnodiging ontvangt u van het stadsbestuur. De infoavond vindt plaats in februari of maart. Tijdens deze avond is er een rondleiding in de school, krijgt u uitleg over de werking van de school en de instapklas en kan u kennismaken met de leerkracht van onze instapklas.  

Enkele weken voor de nieuwe kleuter effectief start, is er een onthaalmoment. Hij/zij kan dan even meespelen in de klas en kennismaken met de leerkracht en klasgenootjes. Voor dit onthaalmoment ontvangt u een uitnodiging vanuit de school.