Visie

 

Deze visie op zorg is ontstaan uit een samenwerking tussen directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Met al deze partijen waren we het meteen eens over
het feit dat we onze kinderen op alle mogelijke gebieden willen laten ontwikkelen. We bieden aan wat ze moeten kennen, we houden rekening met het sociaal-emotionele en we laten hen creatief zijn. In de tekening hierboven verwijzen de drie kleinere cirkels dan ook naar ‘hoofd’, ‘handen’ en ‘hart’.  Hieronder lichten we de grote cirkels verder toe.  

Warmste school

We zijn een klein en gezellig schooltje midden in het dorp. Als school stralen we graag de warme en gemoedelijke sfeer van een authentiek dorpsschooltje uit. Zo kan en mag iedereen die de schoolpoort binnenstapt zichzelf zijn. Ondanks dat we een kleine school zijn, doen we ons uiterste best om alle beschikbare ruimte en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.  

Samen één

De kleinschaligheid van onze school heeft een groot voordeel, nl. iedereen kent iedereen.
We vinden het als school zeer belangrijk dat iedereen voor elkaar klaar staat wanneer dat nodig is.
Zo zorgen de grote kinderen voor de kleinere kinderen en ook als team staan we steeds paraat voor elkaar.
Als leerkrachten stellen we ons zo goed als mogelijk flexibel op. Als school zijn we samen één en dit staat ook beschreven in ons anti-pestbeleid. Bij ons is iedereen welkom ongeacht nationaliteit of religie.  

Betrokken

Iedereen is welkom en daarom vinden wij het zeer belangrijk om als school een open houding aan te nemen naar alle betrokken partijen. School maken doe je niet alleen, daarvoor hebben we leerkrachten, leerlingen en hun ouders nodig. We betrekken ouders dan ook zeer nauw bij de schoolse werking. Daarnaast streven we naar een goede communicatie met zowel CLB als andere externen die mee onze school ondersteunen. Ook de mensen van het dorp staan steeds dichtbij de school wat zorgt voor fijne samenwerkingen.  

Zorg op maat

Alle kinderen zijn verschillend en hebben eigen noden. Daarom bieden wij zoveel mogelijk zorg op maat doormiddel van differentiatie binnen en buiten de klas. Om deze zorg op maat steeds zo kwalitatief mogelijk te houden, scholen wij ons voortdurend bij. Op deze manier zijn we in staat om kinderen te benaderen in hun totale persoonlijkheid. Zo hebben we aandacht voor kinderen die het moeilijker hebben op bepaalde gebieden en voor kinderen die nood hebben aan wat extra uitdaging.  

Zelfstandig

Graadklassen typeren onze school. Op deze manier krijgen de kinderen grote kansen om te leren van elkaar. Daarnaast zijn plannen en organiseren de sleutel tot een goede werking binnen deze graadklas. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig in het leven kunnen staan, dat ze weten wat hun werkpunten en talenten zijn en hoe zij deze ten volle kunnen benutten. 

Veilig en geborgen

Welbevinden staat bij ons voorop. Wij zijn er ons van bewust dat kinderen die zich goed voelen, sneller tot leren komen. Binnen de school trachten wij dan ook een krachtige leeromgeving te creëren waarin kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen. Het gaat uiteraard niet alleen over je veilig voelen, maar het gaat ook over veiligheid in het algemeen. Zo hechten we niet alleen veel belang aan een veilig schoolklimaat, maar ook aan verkeersveiligheid. 

Fit en gezond

Wij sluiten ons volledig aan bij volgende uitdrukking: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.
Zo komen sport en spel zowel in de klas als op de speelplaats en ver buiten onze school aan bod.
Daarnaast is gezonde voeding essentieel en integreren we dit in onze dagdagelijkse werking.  

 

 

Deze visie wordt gedragen door het gehele schoolteam. Elk individu staat achter de visie en werkt in de klaspraktijk steeds vanuit de onderdelen
die hierboven beschreven staan.