Oudercontact

       

 Er wordt op regelmatige basis een oudercontact ingepland bij ons op school. De leerkracht nodigt de ouders uit via het ouderplatform.
 Wanneer u als ouder zelf een oudercontact wenst, kan u een afspraak maken met de leerkracht.

 We vragen om uw kind(eren) niet mee te nemen naar school tijdens een oudercontact.

Op volgende momenten worden de oudercontacten ingepland:

kleuterschool
september: infoavond
oktober
januari: ukkies en pukkies
maart: mini’s en maxi’s + ouders van nieuwe kinderen bij de ukkies en pukkies
mei: maxi’s: infoavond: op naar het 1ste leerjaar + keuze levensbeschouwelijke vakken
juni: ukkies en pukkies die na de paasvakantie gestart zijn

lagere school
september: infoavond
november/december
maart
juni: indien nodig, nodigt de leerkracht ouders uit