Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die de school ondersteunt bij het organiseren van verschillende activiteiten:

 • Grootouderfeest
 • Sint en Piet
 • Carnaval
 • Musical
 • Ontbijtactie
 • Koekenverkoop
 • Schoolfeest
 • Pennenzakkenrock
 • IJsje bij de Mosten
 • Kerstmarkt
 • ...

Daarnaast zorgt de ouderraad voor financiële steun aan de school ten gunste van de leerlingen. De opbrengsten van de diverse activiteiten worden gebruikt voor de aankoop van allerhande materialen, zoals speelgoed op de speelplaats, het speelhuisje, de picknickbanken, parasols etc. Daarnaast krijgen alle klassen elk jaar met Sinterklaas een geldbedrag voor de aankoop van lesmateriaal en wordt de opbrengst van de ontbijtactie in de lagere school gebruikt voor de stadsklassen, plattelandsklassen en zeeklassen en in de kleuterschool voor extra materiaal. 

De ouderraad fungeert ook als klankbord, mocht je een vraag hebben of een idee, mag je dit altijd aan één van de leden melden of via mail en dan wordt dit besproken op de volgende vergadering en indien nodig verder opgevolgd. Bij de vergadering is altijd de directeur aanwezig en een leerkracht van de school. De ouderraad vergadert 5x per schooljaar. Vindt u het leuk om mee te denken en te werken aan onze schoolactiviteiten, heeft u vragen of ideeën? Mail ons dan op onderstaand adres.

ouderraad@dreefke.be