Schoolraad

Onze school heeft net zoals andere scholen ook een schoolraad. Deze raad komt twee à drie keer per schooljaar samen. Zij volgen via dit overleg het schoolgebeuren van nabij op. Daarnaast brengen zij een advies uit naar de directeurs over de punten die tijdens het overleg aan bod komen.   

Wat bespreekt de schoolraad zoal?  

  • de grote beleidslijnen van de school: o.a. schoolreglement, evaluatiesysteem, rapportering …  
  • de organisatie van de school: o.a. verdeling van de lestijden, planning van studiereizen, leeruitstappen …  

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de leerkrachten en de lokale gemeenschap van Meersel-Dreef. Voor meer informatie over de schoolraad kan u steeds terecht bij de directie.