Lichamelijke opvoeding

Ik ben meester Jan en heb reeds meer dan 10 jaar ervaring als leermeester bewegingsopvoeding. Elke graad heeft wekelijks bewegingsopvoeding in lessen van 75 min. Tijdens deze lessen verbeteren we de motorische vaardigheden van de kinderen door sport en spel, met aandacht voor Fair play! 

Tijdens de lessen werken we aan de doelen aangereikt door OVSG  (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). Deze omvatten verschillende domeinen zoals balvaardigheden, turnvaardigheden, atletische vaardigheden, ritmische vaardigheden, vaardigheden met rollend materiaal...

We hebben ook oog voor andere sportieve aspecten: zo verbeteren de leerlingen hun zelfconcept, het sociaal functioneren en hun algemene fitheid.

We werken ook samen met MOEV op verschillende vlakken;
‘Sport beweegt je school’ ondersteunt de school stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen dat aansluit bij het opvoedingsproject van de school. 

Op woensdagnamidag organiseert MOEV ook tornooien of initiaties. In het begin van elk schooljaar kunnen alle leerlingen deelnemen aan de veldloop in De Mosten.
Wij nemen jaarlijks deel aan onder andere het voetbaltornooi in Merksplas, voor de tweede en de derde graad. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar mogen deelnemen aan 'Gymland', dat doorgaat in de sporthal van het Kleine Seminarie. 

Ook tijdens de lesuren vinden er tal van sportieve activiteiten plaats. MOEV organiseert voor de oudste kleuters 'Rollebolle'. Voor de eerste graad organiseren ze 'Kronkeldiedoe'. Leerlingen van de tweede graad kunnen naar 'Alles met de bal'. De leerlingen van de derde graad mogen naar de 'American games'.

Bekijk ook de website eens van MOEV!

Elke trimester organiseren we ook een seizoenswandeling tijdens de middagpauze.
We moedigen actieve speeltijden aan door uitgebreid aanbod sport-en spelmateriaal te voorzien op de speelplaats. We voorzien regelmatig nieuw materiaal voor de leerlingen om tijdens de speeltijden te gebruiken. Sinds kort hebben we geïnvesteerd in een buitensportnet zodat het buitensportveldje voor verschillende sporten kan gebruikt worden. 
De leerkrachten van de lagere school gaan regelmatig eens naar buiten om samen met de leerlingen te wandelen of te lopen op hun eigen tempo.

Om de 2 jaar stellen we tijdens de wintermaanden gedurende een periode van 2 weken een aantal volksspelen ter beschikking voor de leerlingen.