Externe partners

Onze school werkt samen met een aantal partners. Voor meer info kan u klikken op het logo.

Wij zijn gekoppeld aan het Vrij Centrum voor LeerlingBegeleiding Kempen met vestigingsplaats in Hoogstraten.

Zowel leerkrachten, ouders als leerlingen zelf kunnen beroep doen op het CLB om hen te ondersteunen of te begeleiden waar nodig.

 

De OnderwijsVereniging van Steden en Gemeenten ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren van een kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

 

 

De opvoedingswinkel is een plek waar ouders, leerkrachten en andere opvoedings- verantwoordelijken terecht kunnen met kleine en grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar.

 

 

  • logopedisten
  • kinesisten
  • kinderpsychiaters
  • psychologen