Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn onmisbaar bij een goede samenwerking. Het zijn de vaardigheden om met anderen om te gaan en te communiceren. Hierbij horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen. Onze school vindt deze zaken erg belangrijk en daarom besteden we ook aandacht aan de eindtermen van sociale vaardigheden. We hebben met ons team verschillende thema’s zelf uitgewerkt waarbij alle kleuters en lagere schoolkinderen activiteiten krijgen gedurende enkele weken per schooljaar. Elk schooljaar komen 2 onderwerpen aan bod waar we aan werken.

Volgende thema’s komen gedurende 5 schooljaren aan bod:

  • respect en orde
  • opkomen voor jezelf (assertiviteit)
  • afspraken naleven
  • samen spelen en verdraagzaamheid
  • hulp geven, vragen en krijgen
  • complimenten geven en krijgen
  • beleefd zijn en laten uitspreken
  • verantwoordelijkheid
  • eerlijkheid
  • kritisch zijn naar zichzelf, kritiek aanvaarden