Terrasvergunning

Voor de plaatsing van een terras op het openbaar domein is een terrasvergunning nodig van de stad.

Een terras kan onder welbepaalde voorwaarden geplaatst worden op het openbaar domein langs gemeentewegen en gewestwegen. In dit laatste geval zal stadsbestuur Hoogstraten de aanvraag doorsturen aan het Vlaamse Gewest, afdeling Wegen en Verkeer, district Vosselaar. Het Vlaamse Gewest levert een vergunning af, het stadsbestuur ontvangt een kopie van de afgeleverde vergunning en kan pas dan op haar beurt een vergunning afleveren.

Voor bepaalde onderdelen van een terras moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

De aanvraag voor het plaatsen van een terras dient te gebeuren via het bovenstaand formulier.

Bij sommige gelegenheden, zoals kermissen, kunnen tijdelijke uitbreidingen van het terras worden aangevraagd en bekomen. De opstelling van deze terrassen valt niet onder deze regelgeving. Wel moet hiertoe een afzonderlijke toelating aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van deze tijdelijke terrasuitbreidingen kan je een evenementaanvraag doen.

Aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding

Bedrag

De retributie wordt berekend naargelang de zone en de in te nemen oppervlakte. De kostprijs vind je op de pagina over belastingen.

Downloads

Naar top