Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Om een bestemming te realiseren die afwijkt van het gewestplan, zijn er bijzondere plannen van aanleg (BPA) opgemaakt. Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten worden geen nieuwe BPA's meer gemaakt. Nu worden in Hoogstraten enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. De bestaande BPA's blijven rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

BPA's in Hoogstraten

Thema's

Naar top