Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Welkom in het thuisloket

Heel wat diensten en producten van de stad Hoogstraten kan je makkelijk regelen via je computer, tablet of smartphone. Die zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Kijk dus eerst naar dit overzicht voordat je misschien onnodig naar het stadhuis komt. Je kan je veilig aanmelden in het thuisloket met je itsme ®-account en "Mijn Burgerprofiel".

 

BURGERZAKEN > BEVOLKING
Aangifte poliovaccinatie digitaal aangeveninformatie
Aangifte verhuisinformatie
Aangifte verhuis naar het buitenlanddigitaal aangeveninformatie
Aangifte verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaaldigitaal aangeveninformatie
Aanvraag digitale sleuteldigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag melding van aanwezigheid (vreemdelingenzaken)digitaal aanvrageninformatie
Aanvraag nieuwe PIN/PUK codedigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag toelage afval bij geboortedigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag toelage afval aan onthaalouders erkend door Kind en Gezin
digitaal aanvrageninformatie
Aanvraag toelage afvalophaling aan personen met een medische reden
digitaal aanvrageninformatie
Aanvraag uittreksel strafregisterdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag uittreksel uit de registersdigitaal aanvrageninformatie
Attest gezinssamenstellingdigitaal aanvrageninformatie
Attest van Belgische nationaliteitdigitaal aanvrageninformatie
Attest van hoofdverblijfplaatsdigitaal aanvrageninformatie
Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijkdigitaal aanvrageninformatie
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in Hoogstratendigitaal aanvrageninformatie
Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiekdigitaal aanvrageninformatie
Attest van levendigitaal aanvrageninformatie
Attest van reistoelating minderjarig kinddigitaal aanvrageninformatie
Attest van verblijf en Belgische nationaliteitdigitaal aanvrageninformatie
Attest van wettelijke samenwoningdigitaal aanvrageninformatie
Attest wijze van teraardebestellingdigitaal aanvrageninformatie
Parkeerkaart voor inwonersdigitaal aanvrageninformatie
Terug naar boven  

BURGERZAKEN > BURGERLIJKE STAND
Akte van aanpassing van de registratie van het geslachtdigitaal aanvrageninformatie
Akte van adoptiedigitaal aanvrageninformatie
Akte van afwezigheiddigitaal aanvrageninformatie
Akte van Belgische nationaliteitdigitaal aanvrageninformatie
Akte van echtscheidingdigitaal aanvrageninformatie
Akte van erkenning (postnataal)digitaal aanvrageninformatie
Akte van erkenning (prenataal)digitaal aanvrageninformatie
Akte van geboortedigitaal aanvrageninformatie
Akte van huwelijkdigitaal aanvrageninformatie
Akte van levenloos kinddigitaal aanvrageninformatie
Akte van naamkeuzedigitaal aanvrageninformatie
Akte van naamsveranderingdigitaal aanvrageninformatie
Akte van nietigverklaringdigitaal aanvrageninformatie
Akte van overlijdendigitaal aanvrageninformatie
Akte van voornaamsveranderingdigitaal aanvrageninformatie
Terug naar boven  

BOUWEN EN WONEN
Aangifte gemeentebelasting tweede verblijfdigitale aangifteinformatie
Aangifte belasting op masten of pylonen
digitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier participatie stadsbestuur bij infrastructuurprojectendigitaal aanvrageninformatie
Inname openbaar domeindigitaal aanvrageninformatie
Inspraakformulier RUP recreatiedigitaal invulleninformatie
Terug naar boven  

ZORG EN ONDERSTEUNING
Aanmelding "Pampers & Co"digitale aanmeldinginformatie
Aanmelding "Welzijnsknooppunt"digitale aanmeldinginformatie
Aanvraag advies ontsluiting private AED
digitaal aanvrageninformatie
Aanvraag toelage voor een buitenkast AEDdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag toelage voor instelling voor bijzonder onderwijsdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier lokaal project of programmadigitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier onderwijschequedigitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier ontwikkelingshelperdigitaal aanvrageninformatie
Afspraak voor computerhulp aan huisdigitaal aanvragen 
Bevraging groeipakketdigitaal invulleninformatie
Opname hulpaanbod mentaal welzijn door professionalsdigitaal invulleninformatie
Suggestie e-inclusiedigitaal invulleninformatie
Bevraging idee, vraag of voorstel voor het lokaal dienstencentrumdigitaal invulleninformatie
Aanvraagformulier abonnement Centrumkrant lokaal dienstencentrumdigitaal aanvrageninformatie
Reservatie maaltijd lokaal dienstencentrum Meerdigitaal aanvrageninformatie
Reservatie maaltijd lokaal dienstencentrum Meerledigitaal aanvrageninformatie
Bestelling maaltijden aan huisdigitaal aanvrageninformatie
Reservatie maaltijd lokaal dienstencentrum Hoogstratendigitaal aanvrageninformatie
Reservatie wassalon lokaal dienstencentrum Hoogstratendigitaal aanvrageninformatie
Reservatie bad lokaal dienstencentrum Hoogstratendigitaal aanvrageninformatie
Terug naar boven  

VRIJE TIJD EN ORGANISEREN
Invulformulier jeugdkampdigitaal invullen 
Aanvraag kampvervoerdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier kortverblijfdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraagformulier vrijetijdschequedigitaal aanvrageninformatie
Aanvragen van drukwerk voor Hoogstraatse verenigingendigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag voor een jeugdfuifkalenderdigitaal aanvrageninformatie
Nieuwsbrief bibdigitaal inschrijven 
Terug naar boven  

ONDERNEMEN
Aanvraag gesprek starterdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag promotiemateriaal op de openbare wegdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag standplaats ambulante handeldigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag standplaats kermissendigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag terrasvergunning winter / zomerdigitaal aanvrageninformatie
Aanvraag verlenging terrrasvergunningdigitaal aanvrageninformatie
Bestelformulier P+MD zakken voor verkooppuntendigitaal bestelleninformatie
Aanvraag uitbatingsvergunningdigitaal aanvrageninformatie
Terug naar boven  

PREMIES, SUBSIDIES EN TOELAGEN
Infrastructuursubsidie voor socioculturele zalen
Mantelzorgpremie
Sportsubsidie ouderenverenigingdigitaal aanvrageninformatie
Subsidie deelname gemeentelijke activiteitendigitaal aanvrageninformatie
Subsidie participatie bij infrastructuurprojecten van verenigingen
Subsidie vrijetijdsproject
Startsubsidie vereniging
Vormingssubsidie (tussenkomst in cursuskosten)
Werkingssubsidie verenigingen mondiaaldigitaal aanvrageninformatie
Subsidie mondiaal burgerschap voor scholendigitaal aanvrageninformatie
Terug naar boven  

VACATURES
Jobstudent verpleging/verzorging woonzorgcentrum Stede Akkers (weekend- en schoolvakanties)digitaal aanmeldeninformatie
Stage-aanvraag woonzorgcentrum Stede Akkersdigitaal aanmeldeninformatie
Jobstudent hoofdanimator taal- en spelkampdigitaal aanmelden 
Jobstudent gebouwendigitaal aanmelden 
Voorleesvrijwilligerdigitaal aanmelden 
Terug naar boven  

MELDINGEN EN KLACHTEN
Indienen van een klacht digitaal indieneninformatie
Melding van vragen of problemen digitaal meldeninformatie
Melding van pesten, agressie, geweld of vandalisme tijdens vervoer naar/van school (bus of bushalte)digitaal meldeninformatie
Melding waarneming everzwijndigitaal meldeninformatie
Terug naar boven