Tussenkomst verblijf in een woonzorgcentrum

Inhoud

In geval van financiële problemen bij het betalen van je verblijf in een woonzorgcentrum kan er recht zijn op een financiële tussenkomst.

Voorwaarden

  • Je bent financieel niet in staat om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen
  • Je was gedomicilieerd te Hoogstraten op datum van opname in het woonzorgcentrum
  • De sociale dienst van Hoogstraten is bevoegd om een financiële tussenkomst te verlenen. Een maatschappelijk werker onderzoekt die bevoegdheid.

Procedure

Maak een afspraak bij de sociale dienst. Er zal een sociaal-financieel onderzoek gebeuren. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst neemt een beslissing over je aanvraag voor financiële steun. Een afspraak maken kan door te bellen of te mailen naar de sociale dienst, of via onderstaande knop.

Afspraak maken

Je zal in de eerste plaats je eigen financiële middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Als je kinderen hebt, wordt onderzocht of zij onderhoudsplichtig zijn. Mogelijks dienen ze een bijdrage te betalen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Contactgegevens kinderen
  • Gegevens woonzorgcentrum: opnamedatum, dagprijs, overeenkomst, kamernummer
  • Financiële gegevens: inkomsten, uitgaven, spaargelden
Naar top