Tweede verblijven

Wat is een tweede verblijf?

Een tweede verblijf is ofwel

  • Een woning waarop 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van stad Hoogstraten.
  • Een woning waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend.

Aangifte van een tweede verblijf

Heb je een tweede verblijf in Hoogstraten? Dan moet je dit aangeven bij stad Hoogstraten door te mailen naar wonen@hoogstraten.be.

Is je woning effectief een tweede verblijf, dan zal deze niet op de leegstandslijst komen.

  • Er wordt een woonstcontrole ingepland om na te kijken of er geen leegstand is, omdat er niemand gedomicilieerd is.
  • Op basis van de aanmeldingen bij Diftar zien we of er een aanmelding is.

Voor woningen in Hoogstraten waar een tweede verblijf is, wordt jaarlijks 500 euro heffing aangerekend. De heffing wordt niet jaarlijks geïndexeerd en is lager dan de heffing voor leegstand.

Naar top