Basisschool De Meerpaal-Kiekeboe - Refter De Meerpaal

Contactgegevens

Naam zaalverantwoordelijke
Heidi Van Dun
Telefoonnummer
03/315 77 51
Reservatieprocedure

Om de refter te reserveren, kan u online de beschikbaarheid nakijken via https://reservaties.hoogstraten.be. Hier maakt u éénmalig een account aan en daarna kan u een reservatie maken. Bij het aanmaken van de reservatie verklaar je je akkoord met het huishoudelijk reglement. De directie oordeelt of de aanvraag kan toegestaan worden. Er wordt een afspraak (tijdens de schooluren) gemaakt met het secretariaat om afspraken te maken over de sleutel.

De refter van onze lagere school biedt zitplaats aan 100 personen.  Er is een kleine keuken aanwezig die je kan gebruiken om bv. af te wassen.  De keuken is echter niet voorzien van materiaal om te koken en/of warme dranken te schenken.  In de overeenkomst staat welke materialen aanwezig zijn, andere zaken dienen zelf voorzien te worden.  Er kan wel gebruik gemaakt worden van toiletten die zich op de speelplaats bevinden.  U dient zelf te zorgen voor multimediamateriaal (beamer, scherm, ...). 

Refter + speelplaats