GBS 't Dreefke - refter

Contactgegevens

Naam zaalverantwoordelijke
Schooldirectie
Telefoonnummer
03 315 80 53
Reservatieprocedure

Om de refter te reserveren, kan u online de beschikbaarheid nakijken via https://reservaties.hoogstraten.be. Hier maakt u éénmalig een account aan en daarna kan u een reservatie maken. Bij het aanmaken van de reservatie verklaar je je akkoord met het huishoudelijk reglement. De directie oordeelt of de aanvraag kan toegestaan worden. Er wordt een afspraak (tijdens de schooluren) gemaakt met het secretariaat om afspraken te maken over de sleutel.

De vier gemeentelijke basisscholen stellen hun refters, onder voorwaarden, ter beschikking aan het Hoogstraatse verenigingsleven. Enkel verenigingen kunnen gebruikmaken van deze infrastructuur en dit voor socioculturele activiteiten. Sportieve activiteiten kunnen niet in de refters (maar wel in de turnzalen of speelplaatsen). 

Verenigingen kunnen, na overleg met de directie, gebruikmaken van de refter op weekavonden, in het weekend of tijdens schoolvakanties.