Zaal Pax - Vergaderlokaal

Contactgegevens

Naam zaalverantwoordelijke
Dienst cultuur
Telefoonnummer
03 340 19 57
Reservatieprocedure

Deze lokalen kunnen enkel via de online reservatiemodule van de stad gereserveerd worden: https://reservaties.hoogstraten.be/. Reservaties dienen ten laatste 14 dagen voor de activiteit te gebeuren. Meer informatie vindt u in het 'Huishoudelijk reglement zaal Pax'.

De zaal Pax is infrastructuur die de stad ter beschikking stelt aan haar inwoners met het oog op de bevordering van het organiseren en deelnemen aan socioculturele activiteiten in Hoogstraten.
De infrastructuur wordt in zijn geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld onder de voorwaarden die bepaald worden in het huishoudelijk en retributiereglement (zie downloads).

Zaal Pax beschikt over diverse lokalen die afzonderlijk of tezamen gehuurd kunnen worden: twee vergaderlokalen, grote zaal, kleine zaal en leskeuken. De grote en kleine zaal hebben beide beschikking over een grote toog en aansluiting naar de keuken. 

De vergaderlokalen beschikken over voldoende meubilair om een 20-tal personen te zetten aan tafels. Er is geen projectie-appartuur aanwezig in de vergaderlokalen.