Uitbatingsvergunning

Wil jij graag een horecazaak uitbaten in Hoogstraten? Dan moet je in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning. Je hebt de uitbatingsvergunning nodig voor de opening of heropening van je horecazaak.
Het is daarom belangrijk om tijdig je aanvraag in te dienen. De volledige procedure neemt namelijk 90 dagen in beslag, te tellen vanaf de datum dat je aanvraagdossier volledig is. 

Om je aanvraag in te dienen, moet je op voorhand in het bezit zijn van volgende documenten:

  • Kopie voor- en achterzijde van de identiteitskaart uitbater(s) of zaakvoerder(s)
  • Kopie uittreksel KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen)
  • Kopie staten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (indien van toepassing)
  • Uittreksel uit het strafregister van de uitbater(s) of zaakvoerder(s).
    Dit uittreksel moet opgevraagd worden bij de gemeente van je woonplaats en mag niet ouder zijn dan 3 maanden na datum van opmaak. In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een be√ędigd vertaler.
  • Kopie huurovereenkomst of aankoopakte pand

Eenmaal je beschikt over deze documenten kan je een aanvraag indienen via bovenstaand webformulier. 

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak ook een positief brandveiligheidsattest hebben. U hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

Dit kan je verkrijgen bij brandweerzone Taxandria.

Brandveiligheid

Als we je aanvraag volledig hebben ontvangen, sturen we een bevestigingsmail met daarbij uitleg over het vervolg van de procedure.

Naar top