UiTPAS met kansentarief

EEN KORTINGSKAART VOOR RECHTHEBBENDEN

Naast een spaar- en voordelenkaart kan de UiTPAS ook een kortingskaart zijn. Bepaalde groepen rechthebbenden komen in aanmerking voor een UiTPAS met kansenstatuut. Dit kansenstatuut houdt in dat je 80% korting geniet bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Volgende doelgroepen hebben recht op een kansentarief:

  • Personen die recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming.
  • Kinderen en jongeren die verblijven in een instelling van Bijzondere Jeugdzorg op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
  • Mensen met een schuldoverlast die gekend zijn bij het OCMW.
  • Personen die verblijven in een LOI of FOI of opvancentrum voor asielzoekers op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
  • Gezinnen met kinderen met een dossier bij OCMW en die gezinsbegeleiding krijgen of gezinnen met kinderen vanuit OCMW die zijn toegeleid naar gezinsbegeleiding.

Indien je in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansenstatuut kan je die verkrijgen bij de balie van 't Gastenhuys. Je brengt je eID mee en een bewijs waaruit blijkt dat je inderdaad recht hebt op het kansenstatuut (vb: een recent attest van de mutualiteit).  

Jaarlijks worden de UiTPASsen met kansenstatuut gecontroleerd om te kijken of het statuut nog geldig is. 

Naar top