Uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister

Inhoud

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Een uittreksel uit het vreemdelingenregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Naar top