Verkeersveilige gemeente

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor het stadsbestuur. Hoogstraten wil het aantal verkeersslachtoffers naar nul brengen en het verkeersveiligheidsgevoel bij alle weggebruikers verhogen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare actieve weggebruikers: de voetgangers en de fietsers.

Traject verkeersveilige gemeente

Sinds 2019 krijgen het stadsbestuur en de politiezone Noorderkempen begeleiding van de provincie Antwerpen. In samenwerking met de provincie, de gouverneur en haar diensten, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen volgt Hoogstraten het traject Verkeersveilige Gemeente.

Het traject startte bij de ondertekening van het SAVE-charter, een voorwaarde om het traject Verkeersveilige gemeente te mogen volgen.

Via een actieplan verkeersveiligheid werken we aan een betere en veiligere mobiliteit.

Meer weten? 

Provincie Antwerpen - Verkeersveilige gemeente

Naar top