Verkiezingen 2018

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus. Dan worden de gemeentelijke en provinciale verkiezingen georganiseerd, waarbij we de nieuwe gemeenteraden en provincieraden kiezen voor de volgende legislatuur.

Wie mag op 14 oktober in Hoogstraten gaan stemmen?

Elke Belg die op 14 oktober 2018 meerderjarig is (18 jaar) en die ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hoogstraten.

De niet-Belgische burgers van de Europese Unie mogen op 14 oktober enkel gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dus niet voor de provincieraadsverkiezingen) indien zij:

  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Hoogstraten op 1 augustus 2018
  • 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen
  • Zich hebben laten registreren als kiezer vóór 1 augustus 2018

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie mogen eveneens enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen indien zij:

  • Aan dezelfde voorwaarden voldoen als de niet-Belgische burgers van de Europese Unie
  • Bijkomend op het ogenblik van de aanvraag om zich als kiezer te laten registreren gedurende 5 jaar ononderbroken in België heeft gewoond.

Wat moet je als niet-Belgische burger doen om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet je bij de gemeente (dienst burgerzaken), vóór 1 augustus 2018, een schriftelijke aanvraag indienen dat je wenst te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je de kiesvoorwaarden vervult en bezorgt je per brief de beslissing om je al dan niet in te schrijven op de kiezerslijst.

Hoelang blijft de erkenning als kiezer voor niet-Belgen geldig?

De erkenning als kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afgezien hebt van jouw hoedanigheid van kiezer. Zolang je bent opgenomen op de kiezerslijst, ben je verplicht om te gaan stemmen.

Hoe geeft u een volmacht?

Om op 14 oktober voor de verkiezingen een volmacht te kunnen geven heb je twee documenten nodig:

  • het volmachtformulier A95 waarmee u een volmacht geeft;
  • een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. 

Wens je meer informatie over de verkiezingen van 14 oktober 2018?

Informatie over de voordracht van kandidaten