Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het stadsbestuur wil buurtinitiatieven die het gemeenschapsgevoel en sociaal contact bevorderen ondersteunen. Voor diverse activiteiten kan u als buurt of wijk een buurtfeestsubsidie aanvragen. Indien u naast deze financiële steun nog op andere vlakken ondersteuning wenst, kan u voor meer informatie terecht bij de dienst samenleving. 

In bepaalde gevallen dient u voor buurtactiviteiten een toelating aan te vragen, nl. bij inname van openbaar domein (u gebruikt een deel van de straat of het speelplein) of als er luidere muziek wordt gespeeld (bv. een DJ of live band). Hiervoor dient u zich te richten tot het evenementenloket.

Contactgegevens gebuurten

Zoek een vereniging

Een overzicht van de geregistreerde gebuurten met contactgegevens vindt u in de lijst van verenigingen.