Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het stadsbestuur wil buurtinitiatieven stimuleren via een subsidie voor buurtfeesten. Alle activiteiten die het gemeenschapsgevoel en sociaal contact bevorderen komen hiervoor in aanmerking. Bijvoorbeeld een fietstocht, een fotozoektocht, volksspelen, een barbecue of een nieuwjaarsdrink. Activiteiten met winstoogmerk of activiteiten die het buurt- of wijkniveau overstijgen zijn uitgesloten. De activiteit moet ook openstaan voor alle bewoners van de straat of buurt.

Procedure

De aanvraag moet een maand voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Binnen twee maanden na afloop van de activiteit dienen de nodige bewijsstukken te worden bezorgd. Op basis hiervan wordt het subsidiebedrag berekend.