Cultuurprijs Hoogstraten 2017

De jaarlijkse erkenning voor culturele verdiensten in Hoogstraten

Het stadsbestuur kent jaarlijks een "Cultuurprijs‟ en twee eervolle vermeldingen toe aan een vereniging, een culturele activiteit, een evenement of een persoon die zich het voorbije jaar verdienstelijk gemaakt heeft in de culturele-, socio-culturele of artistieke sector. Op vrijdag 9 februari 2018 wordt deze prijs feestelijk overhandigd aan de laureaat. 

Kandidaten

De kandidaten voor de Cultuurprijs kunnen doorheen het jaar voorgedragen worden aan de Cultuurraad. Ook kan je jezelf kandidaat stellen. Kandidaturen worden in drie categorieën onderverdeeld: evenement van het jaar, persoon of vereniging van het jaar en vernieuwend initiatief. De uiterste datum van indienen is 3 januari 2018! 

In principe kan elke vereniging, activiteit, evenement of persoon voorgedragen worden voor de long list. De selectiejury van de Cultuurraad filtert uit de voorgedragen kandidaten een short list waaruit per categorie de laureaten worden geselecteerd. Een van deze drie laureaten gaat aan de haal met de Cultuurprijs 2017 en mag zichzelf een jaarlang laureaat van de Cultuurprijs noemen! 

Bekijk het reglement en het formulier voor kandidaatstelling onderaan deze pagina. 

Publieksprijs

Sinds 2015 kent de Cultuurraad naast de Cultuurprijs ook de Publieksprijs toe. Deze prijs wordt op de avond van de Cultuurprijzen toegewezen. Al de aanwezigen op de uitreiking kunnen hierbij hun stem toekennen aan het evenement of de persoon of vereniging van hun keuze. Een reden te meer om zeker naar de uitreiking van de Cultuurprijzen te komen!