Reservatieprocedure

We geven u graag het verloop van de reservatieprocedure voor ruimtes van het GC mee.

Vooreerst dient u zelf te bepalen waar u uw activiteit wil laten doorgaan. In het huishoudelijk reglement en de technische fiches van de locaties vindt u terug welke ruimte zich voor welke activiteit leent. Houd bij uw reservatie steeds rekening met de aard van uw activiteit, het aantal deelnemers en uw gebruikerscategorie.

Eens u een keuze gemaakt heeft, kan u het reservatieformulier invullen. Dat bezorgt u ingevuld en ondertekend aan de dienst cultuur. Zij controleren uw aanvraag en brengen u op de hoogte van de beslissing.

Heeft u vragen over de reservatieprocedure? Neem contact op met de dienst cultuur! 

Documenten