Reservatieprocedure

We geven u graag het verloop van de reservatieprocedure voor ruimtes van het GC mee.

Vooreerst dient u zelf te bepalen waar u uw activiteit wil laten doorgaan. In het huishoudelijk reglement en de technische fiches van de locaties vindt u terug welke ruimte zich voor welke activiteit leent. Houd bij uw reservatie steeds rekening met de aard van uw activiteit, het aantal deelnemers en uw gebruikerscategorie. De tarieven van de respectievelijke locaties kan u raadplegen in het retributiereglement

Eens u een keuze gemaakt heeft, kan u het reservatieformulier invullen. Dat bezorgt u ingevuld en ondertekend aan de dienst cultuur. Zij controleren uw aanvraag en brengen u op de hoogte van de beslissing.

Heeft u vragen over de reservatieprocedure? Neem contact op met de dienst cultuur! 

Documenten