Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Interesse in je familiegeschiedenis? Hieronder vind je alle info die te vinden is in de collecties van het Stadsarchief Hoogstraten en het Stedelijk Museum Hoogstraten! Hieronder vind je toegang tot de collectie doodsprentjes (1), de verwerkte registers van de burgerlijke stand (2), registers van de burgerlijke stand (3), een inventaris van de grafzerken in Hoogstraten (4), opgesteld door de werkgroep Funerair Erfgoed van vzw Erfgoed Hoogstraten. Tenslotte kun je hier ook transcripties van archiefstukken (5) terugvinden.

1. Doodsprentjes

Het Stedelijk Museum Hoogstraten beheert een omvangrijke collectie doodsprentjes. Je kan ze raadplegen via de Kempense Erfgoedbank: https://www.kempenserfgoed.be

2. Verwerkte registers van de Burgerlijke Stand

In 2018 startte binnen Erfgoed Hoogstraten een werkgroep rond familiekunde. De werkgroep wil in een eerste fase lokaal genealogisch onderzoek ondersteunen door aktes van de Burgerlijke Stand (BS) en parochieregisters van Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel, die meer dan honderd jaar oud zijn,  op een vlotte manier beschikbaar te stellen voor familieonderzoek. 
Heel wat oude aktes documenten zijn al beschikbaar op het internet en daarom zet Familiekunde Hoogstraten in op het publiceren van meer recente BS gegevens uit de periode vanaf 1901. In 2018 verkoos de werkgroep te starten met deelgemeente Wortel. Daarna komen de BS aktes van Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout aan bod.

HoogstratenOverlijdens1901-1910Download
WortelGeboortes1901-1910Download
 Huwelijken1901-1910Download
 Overlijdens1901-1910Download
 Geboortes1911-1918Download
 Huwelijken1911-1918Download
 Overlijdens1911-1918Download
MinderhoutGeboortes1901-1920Download
 Huwelijken1901-1920Download
 Overlijdens1901-1920Download

3. Registers van de Burgerlijke Stand

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Er worden akten opgemaakt bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. U kan deze digitaal raadplegen of downloaden via onderstaande linken.

HoogstratenGeboortesJaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798Download
 HuwelijkenJaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798Download
 OverlijdensJaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798Download
 GeboortesJaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799Download
 HuwelijkenJaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799Download
 OverlijdensJaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799Download
 GeboortesJaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800Download
 HuwelijkenJaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800Download
 OverlijdensJaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800Download
 GeboortesJaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801Download
 HuwelijkenJaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801Download
 OverlijdensJaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801Download
 GeboortesJaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802Download
 HuwelijkenJaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802Download
 OverlijdensJaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802Download
 Register van de burgerlijke stand1792-1802Download
 GeboortesJaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804Download
 HuwelijkenJaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804Download
 OverlijdensJaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804Download
 Geboortes, Huwelijken en OverlijdensJaar XIII - 23 september 1804 - 24 september 1805Download
 Geboortes, Huwelijken en OverlijdensJaar XIV - 25 september 1805 - 20 oktober 1806Download
 Geboortes, Huwelijken en OverlijdensJaar XIV - 24 oktober 1805 - 30 december 1806Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1807Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1808Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1809Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1810Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1811Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand1812 en 1802-1812Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1813-1819Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand1820-1822 en 1813-1822Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1823-1826Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand1827-1832Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1833-1840Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand1841-1842 en 1833-1842Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1843-1846Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1847-1850Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1851-1855Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1856-1860Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1861-1865Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1866-1870Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1871-1875Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1876-1880Download
 Geboortes1881-1890Download
 
 Huwelijken1881-1890Download
 Overlijdens1881-1890Download
 Geboortes1891-1900Download
 Huwelijken1891-1900Download
 Overlijdens1891-1895Download
 Overlijdens1896-1900Download
 Geboortes1901-1910Download
 Huwelijken1901-1910Download
 Overlijdens1901-1910Download
MeerGeboortes, Huwelijken en Overlijdens1830-1834Download
 Huwelijksbijlagen1820-1830Download
 Huwelijksbijlagen1831-1840Download
 Huwelijksbijlagen1841-1850Download
 Huwelijksbijlagen1851-1860Download
 Huwelijksbijlagen1861-1870Download
 Huwelijksbijlagen1871-1880Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1835-1840Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1841-1850Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1851-1860Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1861-1870Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1871-1880Download
 Huwelijksafkondigingen1802-1875Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1891-1900Download
 Geboortes1901-1910Download
 Huwelijken1901-1910Download
 Overlijdens1901-1910Download
MeerleGeboortes, Huwelijken en Overlijdens1794-1798Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1798-1802Download
 Geboortes1891-1900Download
 Huwelijken1891-1900Download
 Overlijdens1891-1900Download
 Tafel der akten1891-1900Download
MinderhoutGeboortes, Huwelijken en Overlijdens1796-1810Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1811-1820Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1821-1830Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1831-1840Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1841-1850Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1851-1860Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1861-1870Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1871-1880Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1881-1890Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1891-1900Download
WortelGeboortes, Huwelijken en Overlijdens1797-1798Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1798-1800Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1800-1804Download
 Geboortes, Huwelijken en Overlijdens1891-1900Download

4. Funerair erfgoed

Hoeveel Timmermans'en liggen er begraven op het grondgebied van Hoogstraten? Of hoeveel vrouwen die Theresia heten? Het antwoord op deze en nog meer vragen kan men vinden in de inventaris die de leden van de Werkgroep Funerair Erfgoed hebben opgezet. Ze begonnen eind 2002 vol goede moed aan deze omvangrijke opdracht en ze werd afgerond in de zomer van 2005. Van meer dan 6000 graven werden de gegevens genoteerd en opgenomen in de inventaris.Deze gegevensbank is niet alleen voor genealogen een uitstekend werkmiddel, ook het gemeentebestuur heeft baat gehad bij deze puike prestatie. Bovendien kon de werkgroep advies uitbrengen over graven die cultuur-historisch belangrijk zijn. Zo kregen ondermeer de nog bewaarde graven van oorlogsslachtoffers ondertussen een apart statuut.

Jozef Schellekens was initiatiefnemer en coördinator van de werkgroep die tevens de volgende vaste medewerkers telde: Gery Brosens, Paul Fockaert, Francis Huijbrechts, Frans Snijders en Dirk Willemse. Vanaf midden 2012 werd er door Frans Snijders en Gery Brosens gewerkt aan een actualisering van de gegevens. Aangezien de intussen geruimde graven in onze gegevensbank behouden blijven is het totaal aantal geregistreerde graven opgelopen tot bijna 7500.

U kan de gegevens raadplegen via deze link.

Op de handige overzichtkaartjes van de verschillende kerkhoven in de fusiegemeente Hoogstraten kan men terugvinden hoe de graven genummerd en gesitueerd zijn.

5. Transcriptie van archiefstukken

De werkgroep Familiekunde van vzw Erfgoed Hoogstraten maakt ook transcripties van nuttige documenten voor de genealoog.

  • Lijsten van het vlas van Meer: lijst van inwoners van Meer van 1778 met daarbij de hoeveelheid vlas ze produceerden, uitgedrukt in stenen vlas. De maat ‘steen’ werd voornamelijk gebruikt om de hoeveelheid wol, vlas, garen en dergelijke uit te drukken. Een steen vlas was gelijk aan 8 ponden (pond eveneens als oude gewichtsmaat). Waarschijnlijk werd de Antwerpse maat gevolgd waarbij een pond 0,470156 kilogram woog.